21 december 2015

Vogel tekeningen gemaakt door tekenaar Jos Zwarts aan Wikimedia Commons toegevoegd.

Na een enthousiast betoog van een werkgroeplid over Project Natuur, besloot tekenaar Jos Zwarts zijn prachtige tekeningen beschikbaar te stellen onder een Creative Commons licentie. Jos zijn werk stond in vele tijdschriften en boeken waaronder: Atlas Nederlandse Broedvogels, Tussen Duin en Dijk en De steenuil.

Opvallend voor zijn werk is dat de vogels in vlotte stijl, kenmerkend worden afgebeeld. Naast vogeltekeningen, Jos zijn specialiteit, prijken ook tekeningen van enkele zoogdieren op Wikimedia Commons waaronder de das en de bunzing. De tekeningen zijn gemaakt met inkt en potlood. Sinds begin december zijn de 1.024 tekeningen op Wikimedia Commons te vinden. Een zeer welkome aanvulling waar we Jos erg dankbaar voor zijn.

  • Kijk hier voor meer informatie over Project Natuur en de activiteiten.

  • Bekijk alle vrijgegeven beelden op Wikimedia Commons.

De tekeningen zijn vrij te gebruiken met een Creative Commons licentie. In de meeste gevallen, houdt dit in dat u de auteur, naam van de afbeelding, licentie en de link van de licentie moet vermelden. Onder elke afbeelding staat precies vermeld, onder welke licentie de afbeelding valt en wat u daarbij nog moet vermelden.

Baardman Panurus biarmicus Jos Zwarts 1, Jos Zwarts, CC BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt