Organisatie

Wikimedia Nederland is een vereniging en heeft dus leden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) beslist over benoeming van bestuursleden, meerjarenstrategie, jaarplannen en begrotingen, jaarverslagen en jaarrekening.

Het bestuur van Wikimedia Nederland bestaat uit zeven leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het voorstellen van een jaarplan en de uitvoering van de besluiten die door de ALV zijn genomen.

Het bestuur wordt daarin geholpen door een klein kantoor van professionele medewerkers. Zij bieden ondersteuning op het gebied van communicatie, organisatie van evenementen, fondsenwerving, publiciteit, logistiek en administratie. Het kantoor is ook het aanspreekpunt naar buiten toe.

Belangrijke documenten over onze vereniging vindt u hier:

Algemene Ledenvergadering Wikimedia Nederland, DDJJ, CC-BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt