Over ons

De Wikimedia-beweging is een wereldwijd netwerk van mensen en organisaties die vrije kennis willen bevorderen. De visie van de Wikimedia-beweging is ‘Stel je een wereld voor waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis’. De Wikimedia-beweging is gedreven door idealen: vrije kennis, mensen laten meedoen, respect voor de rechten en die visie van anderen, neutraliteit, vrije toegang, niet-commercieel.

De Wikimedia Foundation, een strikt niet-commerciële stichting ‘voor het algemeen nut’, is juridisch eigenaar van Wikipedia en de andere Wikimedia-wiki’s. De Wikimedia Foundation is verantwoordelijk voor o.a. technisch beheer en fondsenwerving. Ze is gevestigd in San Francisco.

Het hart van de Wikimedia-beweging zijn de tienduizenden vrijwilligers die wereldwijd actief bijdragen aan de verschillende Wikimedia-wiki’s. In een aantal landen zijn verenigingen opgericht die steun geven aan de vrijwilligers in dat land. De Vereniging Wikimedia Nederland bestaat sinds 2006. De vrijwilligers worden ondersteund door beroepskrachten. Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt