Hoger onderwijs

Wikimedia Nederland streeft ernaar Wikipedia een rol in het hoger onderwijs te geven die verder gaat dan die van naslagwerk. Om die reden is in 2015, in navolging van vergelijkbare programma’s in het buitenland, een programma opgezet met als doel de mogelijkheden te verkennen waarmee onderwijsinstellingen met de verschillende Wikimedia-platforms aan de slag kunnen gaan.

Met het Wikipedia-educatieprogramma zoekt Wikimedia Nederland de samenwerking met hogescholen en universiteiten om gezamenlijk studenten in aanraking te brengen met de verschillende Wikimedia-platforms. Doel hiervan is enerzijds om studenten en docenten uit te dagen hun kennis op Wikipedia te delen en anderzijds om meer bekendheid te geven aan het delen van vrije kennis.

In 2015 zijn projecten begonnen bij de universiteiten van Amsterdam (UvA), Maastricht en Utrecht. Dit zijn vaak werkcolleges waarbij studenten gezamenlijk of individueel Wikipedia-artikelen schreven of verbeterden aan de hand van bij het college behandelde literatuur. Met de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalers loopt een project waarbij studenten stage kunnen lopen bij Wikimedia Nederland. Tijdens deze stage vertalen zij, in samenwerking met ervaren Wikipedia-bewerkers, artikelen uit andere taalversies van Wikipedia naar het Nederlands.

Wikimedia Nederland kan onderwijsinstellingen ondersteuning bieden bij het organiseren van activiteiten rondom Wikipedia. Hierbij valt te denken aan:

  • Een workshop Wikipedia, voor medewerkers en/of studenten. Hierbij kan de nadruk liggen op het bewerken ervan of op kennis van de uitgangspunten en de processen - wat helpt bij het evalueren van de waarde en kwaliteit van artikelen.
  • Een regelmatig terugkerende wiki-helpdesk of wikicafé, waar studenten en medewerkers samen kunnen komen om te werken aan artikelen op Wikipedia en/of vragen kunnen stellen over zaken die ze tegenkomen bij het schrijven en verbeteren van artikelen.
  • Een eenmalige schrijfsessie waarbij een groepje samen aan een artikel of een serie samenhangende artikelen werkt. Zo’n schrijfsessie kan goed ingepast worden in een activiteitenprogramma rond bijvoorbeeld een feestelijke gelegenheid of symposium
  • ​Het hoeft niet altijd schrijfwerk te zijn. Zeker mbo- en hbo-instellingen kunnen ook bijdragen door het maken van illustraties, geluids- of beeldopnamen, of vertalingen zoals eerder genoemd.

Download de brochure 'Educatie op Wikipedia'

Wikipedia course at Maastricht University, publiek domein

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt