Skip to main content

Wikimedia Europe controleert toegang tot vrije kennis in Brussel

Geplaatst op 11 december 2023

Door Dimitar Dimitrov, beleidsdirecteur Wikimedia Europe

Wikimedia Europe

Wikimedia Europe is een vereniging van Europese Wikimedia-organisaties. Onze belangrijkste taak is het monitoren van EU-wetgeving die invloed heeft op vrije kennis in het algemeen, en Wikimedia-projecten in het bijzonder. We pleiten voor veranderingen die de toegang tot en de kwaliteit van kennis verbeteren. Vaak moeten we aan wetgevers uitleggen hoe sommige voorstellen die bedoeld zijn om grote platforms met winstoogmerk te reguleren, schadelijk kunnen zijn voor niet-commerciële samenwerkingsprojecten zoals het onze.

Europese wetgevende projecten

Over iets meer dan zeven maanden zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement zijn en de EU-wetgevers proberen de laatste wetgevingsprojecten af te ronden. Hervormingen moeten voor februari zijn goedgekeurd, anders heeft het parlement geen tijd om ze te behandelen.

Hieronder een kort overzicht van de drie dossiers waar ik het meest aan werk:

European Media Freedom Act

Dit dossier wil de persvrijheid in de EU verbeteren door maatregelen zoals de bescherming van de bronnen van journalisten en door ervoor te zorgen dat het geld voor publieke omroepboodschappen eerlijk wordt besteed. We zijn betrokken bij dit dossier, omdat het ook wil reguleren hoe online platforms inhoud van uitgevers modereren. Hoewel het debat zich vooral afspeelt tussen grote tech-platforms en uitgevers, leggen we de wetgevers uit hoe Wikimedia-projecten gemodereerd worden, en dat een dergelijke bepaling niet gericht zou moeten zijn op projecten die door een gemeenschap gemodereerd worden. Zoals de zaken er nu voor staan, zal het dossier alleen van toepassing zijn op business-to-business gevallen. We verwachten dat dit dossier op tijd zal worden afgerond.

Cyber Veerkracht Wet

De Europese Unie werkt aan een dossier dat bedoeld is om software veiliger te maken tegen kwaadaardige aanvallen. Voorgesteld wordt om de ontwikkelaars, producenten en verkopers van software meer aansprakelijk te stellen voor hun producten en hen te verplichten om gedurende een bepaalde periode updates te installeren en beveiligingsbeoordelingen uit te voeren. Een vraag is wat er zal gebeuren met vrijwilligers die bijdragen aan vrije software. Of dat de Wikimedia Foundation meer middelen in bureaucratie moet steken. De laatste onderhandelingen over de CRA voorzien in zeer ingewikkelde vrijstellingen van aansprakelijkheid voor non-profits en vrije software. De duivel zit in de details. Maertsen van NLnet Labs heeft een handig schema gemaakt dat een overzicht geeft. De onderhandelingen kunnen de komende weken worden afgerond.

Verordening ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Dit dossier wil een systeem opzetten dat opsporingsorganisaties, online diensten en maatschappelijke organisaties in staat stelt om materiaal over seksueel misbruik van kinderen en online kinderlokkerij op te sporen en te verwijderen. Wikimedia-inhoud kan al worden gescand. Het Trust & Safety-team van de Wikimedia Foundation en sommige gemeenschappen hebben ook een systeem om dergelijke inhoud op te sporen en te verwijderen. Daarom baart dit deel van het voorstel ons minder zorgen. Er is echter een bepaling die online diensten zou dwingen om alle interpersoonlijke communicatie te scannen. Een maatregel die volgens ons niet proportioneel is, hoewel onze projecten een dergelijke dienst niet aanbieden. Opsporingsinstanties zijn voor, maar bepaalde landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Polen, zijn tegen. Nederland heeft ook enkele zorgen. Het voorstel van het parlement om de impasse te doorbreken is om het scannen van interpersoonlijke communicatie alleen toe te staan na een gerechtelijk bevel, en alleen van een verdachte gebruiker of groep gebruikers. Het is onzeker of dit dossier voor de EU-verkiezingen zal worden afgerond.

De volgende keer dat je van Wikimedia Europe hoort (1Q 2024) zal ik je laten weten hoe het met de dossiers is verlopen, wat er is doorgekomen en wat is blijven steken. Ik zal ook een vooruitblik geven op de verkiezingen voor het Europees Parlement en wat we verwachten van de volgende Europese Commissie op het gebied van digitale initiatieven die relevant zijn voor vrije kennis.

Klik hier voor de Engelse vertaling van deze blogpost.

Deel dit artikel op: