Skip to main content

Nieuw Beleid Vriendelijke Ruimtes van kracht

Geplaatst op 20 april 2023

Sinds 1 april 2023 is het nieuwe Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR) van kracht tijdens alle activiteiten van WMNL en op alle platforms en kanalen die door WMNL worden beheerd.

De basis van het nieuwe BVR is dat wij zoveel mogelijk mensen in staat willen stellen actief deel te nemen aan Wikimediaprojecten en -platforms. We gaan uit van vriendelijkheid, respect, collegialiteit en solidariteit, zodat we prettig samenwerken aan vrije kennis. Het BVR geeft voorbeelden van ongewenst gedrag, maar vooral ook voorbeelden van gewenst gedrag. Het benoemt de maatregelen die WMNL kan treffen om in samenspraak met betrokkenen een veilige en plezierige omgeving te bewaken of te herstellen. Veel van de zaken die in het BVR zijn vastgelegd deden we al. Het BVR zet het allemaal op een rij. Andere dingen zijn wel nieuw: bijvoorbeeld dat een blokkade op een Wikimediaproject gevolgen heeft voor deelname aan WMNL-activiteiten. Of een formele beroepsprocedure als iemand het niet eens is met een beslissing.

Meer informatie over het BVR (en de volledige tekst) vind je hier.

Deel dit artikel op: