Skip to main content

Het Ki Hadjar Dewantara Archief

Ki Hadjar Dewantara was een pionier in de strijd om educatie voor Indonesiƫrs. Wikimedia Indonesia heeft hard gewerkt om zijn correspondentie uit het archief van het Museum Dewantara Kirti Griya in Yogyakarta te digitaliseren en te uploaden naar Wikimedia Commons. Wikimedia Nederland bood hierbij ondersteuning.

Transcriptie

In december 2017 begonnen vrijwilligers van Wikimedia Nederland met de transcriptie van de inhoud van de in het Nederlands geschreven brieven en het beschikbaar stellen hiervan via WikiSource.Tijdens een bijeenkomst op het kantoor van Wikimedia Nederland kwamen in april 2018 historici, handschriftkundigen, paleografen en wikisourcers bijeen om te helpen met transcriberen. Er zijn destijds 365 brieven uit de collectie van het museum Dewantara Kirti Griya geĆ¼pload naar Commons. Ongeveer 160 brieven waren in het Nederlands geschreven en die zijn getranscribeerd op nl.wikisource. De meeste daarvan zijn nu ook vertaald in Bahasa Indonesia.

Maand van de Geschiedenis

In oktober 2020, de Maand van de Geschiedenis, werkten Wikimedia Nederland en Wikimedia Indonesia samen aan het actualiseren, verbeteren en uitbreiden van kennis op Wikipedia over gebieden zoals Indonesiƫ, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Gedeelde geschiedenis

Het project is een goed voorbeeld van hoe Wikimedianen kunnen samenwerken over continenten heen om toegang te bieden tot kennis over een gedeelde geschiedenis. Dankzij deze samenwerking zijn brieven die meer dan een eeuw geleden door een pionier van het onderwijs zijn geschreven nu beschikbaar voor historici.

Deel dit artikel op: