Skip to main content

Samen kennis delen in een digitale wereld

OCLC en Wikimedia Nederland besloten in het najaar van 2020 samen te werken aan het beter toegankelijk en bereikbaar maken van informatie. OCLC is een non-profit ledenorganisatie en biedt als wereldwijd samenwerkingsverband van bibliotheken gezamenlijk gedeelde technologieservices en unieke research aan leden en de volledige branche. 

Door onze krachten te bundelen kunnen we bibliotheken beter informeren over de mogelijkheden om kennis te delen via OCLC en Wikimedia. Na een introductiesessie tijdens de OCLC Contactdag organiseerden we in maart en april 2021 een vijftal webinars rondom het thema ‘Bibliotheken en Wikipedia. Samen kennis delen in een digitale wereld.’ De webinars waren vrij toegankelijk voor directies en medewerkers van bibliotheken en vrijwilligers binnen de Wikimedia-gemeenschap. Totaal schreven 177 deelnemers zich in voor één of meerdere sessies. De webinars zijn terug te kijken op de website van oclc.

Van de deelnemers zag 80% kansen om doelstellingen van openbare bibliotheken zoals onder andere persoonlijke ontwikkeling, Leven lang leren, bibliotheek als netwerkorganisatie te bereiken door te werken met Wikipedia.

Van de collectiehoudende bibliotheken gaf 75% van de deelnemers aan te verwachten een groter publiek te kunnen bereiken via Wikimedia.

Samen met OCLC blijven wij ons inzetten om bibliotheken te ondersteunen bij hun werk met Wikimedia.

Deel dit artikel op: