Skip to main content

Contentdonatie Netwerk Oorlogsbronnen

In 2018 doneerde het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) bijna achthonderd foto’s van fotograaf Menno Huizinga uit de collectie van het NIOD aan het WO2 Open Data Depot op Wikimedia Commons. De grootste nieuwe aanwinst behelst de collecties van de Film- en Fotodienst der NSB. Zo’n zeshonderd propagandafoto’s en 170-films zijn als publiek domein gemarkeerd.

Door het materiaal online vrij te geven op Wikimedia Commons maakt het Netwerk Oorlogsbronnen grootschalig en laagdrempelig onderzoek mogelijk. Naast het NSB-propagandamateriaal zijn er tientallen gefotografeerde WO2-objecten gepubliceerd op Wikimedia Commons. Zoals de vermommingsbril van verzetsstrijdster Hannie Schaft, een fototoestel waarmee in het geheim Duitse V2 raketten, verdedigingswerken en voertuigen zijn vastgelegd, en een in Rotterdam gebruikte capitulatievlag.

Het gebeurt niet vaak dat beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog in het publiek domein of met een open licentie wordt gepubliceerd. Omdat er niet veel origineel beeldmateriaal uit 1940-1945 is, en omdat er veelal nog auteursrechten rusten op werken uit deze jaren. Wikimedia Nederland heeft NOB hulp geboden bij de publicatie van rechtenvrij WO2-materiaal op Wikimedia Commons om het hergebruik van de open oorlogsbronnen te stimuleren.

Deel dit artikel op: