Koninklijke Bibliotheek, AWang (WMF), CC BY-SA 4.0

Over

Sinds enige jaren worden er op kleine schaal door de Wikimedia-gemeenschap pilot-activiteiten georganiseerd in verschillende openbare bibliotheken in Nederland. Deze activiteiten hebben een tweeledig doel: het verbeteren van de kwaliteit van Wikipedia en het bevorderen van het gebruik ervan, en het verkennen van de mogelijkheden om tot een structurele en duurzame samenwerking tussen Wikimedia Nederland en de sector openbare bibliotheken.

De afgelopen maanden hebben Wikimedia Nederland en de Koninklijke Bibliotheek nagedacht over nieuwe manieren waarop openbare bibliotheken met Wikipedia en andere Wikimedia projecten aan de slag kunnen gaan. Dit heeft geresulteerd in het project Wikipedia in de Openbare Bibliotheek.

Tijdens een pilot in het voorjaar van 2016 organiseerden 5 bibliotheekvestigingen een fotodag waarbij deelnemers foto’s van hun buurt maakten voor Wikimedia Commons. In de zomer van 2016 werden de resultaten hiervan geëvalueerd. Dit gebeurde op basis van feedback van de deelnemers tijdens de fotodagen, van de bibliotheken zelf en van de resultaten voor Wikimedia Commons.

Op basis hiervan werd besloten het project voort te zetten. Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een zogenaamde “activiteiten-menukaart” aan de hand waarvan de bibliotheken zo zelfstandig mogelijk activiteiten rondom Wikimedia kunnen organiseren. Wil je meer informatie over de project? Neem dan contact met ons op.

edit-a-thon Bibliotheek Eemland, Ter-burg, CC-BY-SA 3.0

Over Bibliotheken

Wikipedia in de bibliotheek is een gezamenlijk project van Wikimedia Nederland en de openbare bibliotheken om de kwaliteit van Wikipedia te verbeteren en het gebruik ervan te bevorderen.

Vacatures

Wil je graag als vrijwilliger een bijdrage leveren aan dit project?

Stuur een e-mail naar info@wikimedia.nl of vul het contactformulier in met vermelding van de naam van het project en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Activiteiten

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt