Skip to main content

Wikimedian-in-Residence

Soms kiezen musea en archieven ervoor om een ervaren bewerker van Wikipedia, Wikimedia Commons of Wikidata (tijdelijk) in dienst te nemen als Wikimedian-in-Residence.

Een WiR bij Erfgoed Gelderland hielp het Nederlands Openluchtmuseum, het Afrikamuseum, het Kijk- en Luistermuseum en het Van ‘t Lindenhoutmuseum meer Gelders erfgoed beschikbaar te stellen op Wikipedia.

Bij de Stichting Academisch Erfgoed voegde een WiR biografische gegevens over Nederlandse hoogleraren toe aan Wikidata.

“Erfgoed Gelderland heeft in de periode 2017-2019 gewerkt met een Wikipedian in Residence (Michelle van Lanschot) voor onze achterban van kleine musea en collectiebeherende instellingen in Gelderland. Het project had als doel kleinere erfgoedinstellingen de kennis en middelen te geven om delen van hun collectie als open data beschikbaar te stellen via de verschillende Wikimedia-platforms. De WiR heeft in het eerste jaar residenties gedaan en het tweede jaar lag de focus op begeleiding en training. De deelnemende instellingen deden veel inzichten op op het vlak van open data en dat wat er met open data mogelijk is. Ook zijn er meer dan 4000 afbeeldingen van Gelderse collecties op Wikimedia Commons geplaatst.” - Else Gootjes, Publiek & Presentatie Erfgoed Gelderland

Benieuwd of een WiR programma waardevol is voor jouw organisatie? Neem contact met ons op en wij onderzoeken graag samen met jou de mogelijkheden.

Deel dit artikel op: