24 november 2016

In gesprek met: De hoofdsponsor van de WCN

Afgelopen zaterdag organiseerde Wikimedia Nederland voor de 9e keer de Wikimedia Conferentie in Nederland. Ruim 110 mensen kwamen samen in Meeting Plaza om kennis te delen en te halen. Seats2Meet / Meeting Plaza is al jaren de hoofdsponsor van de Wikimedia Conferentie Nederland. We spraken Ronald van den Hoff, President CDEF Holding BV.

Delen van kennis
Meeting Plaza is van oorsprong een vergader- en congrescentrum en heeft zich de laatste jaren meer als co-working plek ontwikkeld. Meeting Plaza is een onderdeel van Seats2Meet.
Wikimedia en Seats2Meet hebben iets gemeen: het gaat bij beiden om het delen van kennis. Seats2Meet biedt de bezoekers de mogelijkheid zich verder te ontplooien, op werk- en persoonlijk gebied. Van den Hoff: ‘Al word je er maar een beter mens van. Al heb je maar iets geleerd, al heb je maar een tip gehad van iemand waardoor je website beter wordt. Allemaal prima.’

Het vertrekpunt van ieder bezoek aan Seats2Meet is dat mensen binnenkomen en betalen met hun sociale kapitaal. De bereidheid tot delen van de kennis die zij hebben. Bezoekers maken zich kenbaar door zich te registreren bij binnenkomst. Wie ben je, hoe laat ben je daar op die fysieke plek en wat heb je te delen? Waar werk je aan vandaag? Die informatie wordt gematcht met de overige aanwezigen zodat zij verbinding kunnen zoeken als ze dat willen.

Onderzoek in 2015 door de Erasmus Universiteit toonde aan dat één op de zes mensen na twee maanden een nieuwe baan heeft, een nieuw bedrijf is begonnen of een samenwerkingsverband is aangegaan na bezoek aan een Seats2Meet locatie. Tevens geeft men aan een betere professional te zijn geworden omdat ze advies hebben gehad van mensen om hen heen.

Kenmerkend van Seats2Meet is dat overvloed een groot onderdeel is van het concept. Denk hierbij aan vergaderzalen die op bepaalde momenten niet gebruikt worden. ‘Overvloed kun je delen en daarmee samenwerkingen tot stand brengen of nieuwe initiatieven doen laten slagen. Zonder dat daar in eerste instantie geld mee gemoeid is.’ Zo stelt Seats2Meet regelmatig ruimte beschikbaar aan partijen zoals Wikimedia Nederland. Wikimedia Nederland bood bezoekers van Meeting Plaza tijdens WCN2012 de mogelijkheid om de presentatie van Jimmy Wales bij te wonen. Uitwisselen van kennis en delen van overvloed worden op deze manier in praktijk gebracht.

Vernieuwing
Meeting Plaza en Wikimedia faciliteren beiden het proces van kennis delen. Van den Hoff: ‘Wikipedia doet meer aan content curatie dan Seats2Meet, Seats2Meet laat dat veel vrijer, maar dat is een keuze. Wikimedia is daar traditioneler in dan Seats2Meet en dat is waarschijnlijk omdat Wikimedia langer bestaat. Daarnaast is het natuurlijk een ander medium. Wikimedia is puur online aanwezig en gestart in een tijd dat mensen sceptisch waren. In mijn optiek wordt kwaliteit en brongebruik steeds relatiever. Voordat je het weet ben je een verouderde organisatie in deze tijd. Dat is echt een punt van aandacht, je moet je doorontwikkelen. Wat tien jaar geleden goed was, was toen goed bedoeld. De vraag is of het nu nog goed genoeg is.’

Hoe het vergaderen er in de toekomst uit zal zien, is nu nog lastig in te schatten. Face to face ontmoetingen blijven volgens Van den Hoff: ‘Het is belangrijk om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Alleen de frequentie van elkaar in de ogen kijken zal minder worden. Wat de invloed van Virtual Reality is, is nog niet goed in te schatten. Op dit moment vervangt Virtual Reality de face to face ontmoeting nog niet. Maar dat kan over vijf jaar heel anders zijn. Seats2Meet volgt de ontwikkelingen en zal op de ontwikkelingen inspelen om ook in de toekomst het delen van kennis te blijven faciliteren.

Een beeldverslag van de conferentie is terug te kijken op Wikimedia Commons.

Wikimedia Nederland Conferentie 2016, Kees-Jan Bakker, CC-BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt