Missie en visie

De visie van de Vereniging Wikimedia Nederland is die van de gehele Wikimedia-beweging:

Stel je een wereld voor waarin een ieder vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis. Daar staan wij voor!

Wikimedia Nederland is onderdeel van de wereldwijde Wikimedia-beweging en zorgt in Nederland voor een omgeving waar vrijwilligers en organisaties samenwerken om vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden.

Het concept van vrije kennis houdt in dat tekst, beeld, geluid of ander materiaal onder een vrije licentie wordt gepubliceerd. Het kopiƫren van die informatie - en soms ook het bewerken en verspreiden ervan - is dan expliciet toegestaan. Wel zijn er meestal enkele voorwaarden aan verbonden, zoals het vermelden van de schepper van het werk. Alle informatie op Wikipedia en op de andere Wikimedia projecten in onder vrije licentie gepubliceerd.

Wikimedia Nederland stimuleert mensen en organisaties om zelf vrije licenties toe te passen en aan de Wikimedia-projecten bij te dragen. Zij licht het publiek voor over het concept van vrije kennis, over de Wikipedia en andere Wikimedia-projecten, en over de Wikimedia-beweging. Wikimedia Nederland draagt uit dat vrije kennis en vrije licenties succesvol kunnen worden toegepast en een waardevolle bijdrage aan de samenleving zijn. De vrije encyclopedie Wikipedia neemt daarbij een centrale plaats in.

WCN 2016, Kees-Jan Bakker, CC BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt